Hva tilbyr KRIS?

KRIS tilbyr samtale om vanskelige relasjoner og om tanker som det kan være vanskelig å finne ut av alene.

KRIS gir samtaletilbud til mennesker som har opplevd krenkelser av følelsesmessig, fysisk, åndelig eller seksuell karakter.

Tilbudet er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

KRIS er et sted hvor du kan sortere tanker sammen med en medvandrer.

Ved en KRIS - samtale kan du forvente:

  • ivaretakelse av taushetsplikt
  • to personer fra KRIS er til stede under samtalen
  • mulighet til å ta med den eller dem du ønsker
  • valg av samtaletema skal skje på dine premisser
  • forbønn om du ønsker
  • ingen føring av journal
  • ikke oppbevaring av personopplysninger om deg

KRIS opplever at de som søker våre tilbud, ønsker et samtalested utenfor sin egen menighet eller sosiale tilhørighet.

Tilbudet er åpent for alle, uavhengig av livssyn.

Kurs i regi av KRIS

Medarbeiderne ved KRIS påtar seg å holde kurs og veiledning i tema om overgrep, krenkelser og hvordan en kan samtale med ulike parter om dette.

Priser for slike kurs bør avtales ut fra behov og varighet.
I utgangspunktet koster undervisning kr. 500,- per time. Oppdragsgiver må også holde transportkostnader etter statens satser.

Ta kontakt med daglig leder på post@kris-samtale.no for nærmere avtale og informasjon.

KRIS arrangerer fagseminar med hovedformål å øke medarbeidernes kompetanse. Ved enkelte samlinger gis det anledning også for utenforstående til å delta på disse.

Det har vært mangel på kunnskap om overgrepsproblematikk innen sjelesorgsarbeidet i kristne organisasjoner. KRIS gir derfor et unikt tilbud om kurs, veiledning og undervisning til menigheter og til andre interesserte.

Min historie

Å fortelle ”den lille” hemmeligheten som har ligget langt inne i hjertet mitt i mange år, var først skummelt, så vondt, og til slutt utrolig befriende! Nå kjenner jeg at jeg er FRI! Jeg er løst fra hemmeligheten. Den holdt meg fanget, uten at jeg selv visste det. Det hadde jo alltid vært sånn. Jesus har vært med meg på mitt hemmelige område. Der har han vært med sin fred og sitt lys, som bare han kan gi! Den freden følger meg.

Les mer

Adresse:

Drønningengsgate 72, 2. etg over Shalam
4608 Kristiansand

 

Tlf:  90026383
Email: post@kris-samtale.no

Åpent hver  tirsdager fra kl. 10 til 16 og
hver tredje tirsdag fra kl. 10 til 19

Stikk innom for å ta en prat eller ring oss
i samme tidsrom for å avtale en samtaletime.