Ideologi og menneskesyn

KRIS bygger på et helhetlig menneskesyn.  Vi ser på mennesket som en sammensatt helhet av kropp, sjel og ånd. Mennesket trenger å fungere i sosiale relasjoner, i familie og samfunn. For noen betyr familien mest, for andre er vennene eller jobben viktigst. – Dessverre opplever mange at det ikke er noen som bryr seg om dem.

KRIS gir hjelp til selvhjelp.
Dette innebærer at vi gir støtte og utfordring til den enkelte til å ta seg selv på alvor.

KRIS ønsker å ta tak i ressurser og muligheter som finnes hos den som søker hjelp og løsning.

Vi ser på oss selv som medvandrere som skal være med et stykke på veien - akkurat så langt som du selv ønsker.

Den som søker samtale ved KRIS kan om ønskelig få snakket om sine vonde opplevelser i lys av sitt eget livssyn og verdigrunnlag.

KRIS grunnleggende ide er at en skal slippe til de gode kreftene som Guds kjærlighet kan bidra med. For at vi skal oppleve at livet har en mening, må vi bry oss om hverandre og også våge sunn omsorg for oss selv.

Min historie

Å fortelle ”den lille” hemmeligheten som har ligget langt inne i hjertet mitt i mange år, var først skummelt, så vondt, og til slutt utrolig befriende! Nå kjenner jeg at jeg er FRI! Jeg er løst fra hemmeligheten. Den holdt meg fanget, uten at jeg selv visste det. Det hadde jo alltid vært sånn. Jesus har vært med meg på mitt hemmelige område. Der har han vært med sin fred og sitt lys, som bare han kan gi! Den freden følger meg.

Les mer

Adresse:

Drønningengsgate 72, 2. etg over Shalam
4608 Kristiansand

 

Tlf:  90026383
Email: post@kris-samtale.no

Åpent hver  tirsdager fra kl. 10 til 16 og
hver tredje tirsdag fra kl. 10 til 19

Stikk innom for å ta en prat eller ring oss
i samme tidsrom for å avtale en samtaletime.