KRIS

gir samtaletilbud til mennesker som har opplevd krenkelser av følelsesmessig, fysisk, åndelig eller seksuell karakter. Tilbudet er åpent for alle, uavhengig av livssyn, og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. KRIS opplever at de som søker våre tilbud, ønsker et samtalested utenfor sin egen menighet eller sosiale tilhørighet.

KRIS

får gode tilbakemeldinger om at mennesker har fått hjelp. De opplever det godt å kunne komme et sted hvor en kan ta med ”hele” mennesket, med ånd, sjel og kropp. De synes også det er viktig å bli møtt på at ens tro og gudsliv er tett vevd sammen med resten av livet. Ut fra vanskelige hendelser i livet har mange behov for å stille spørsmål som: ”Hvordan kunne Gud tillate…? Hvor var Gud? Kan Gud være god når han…?” osv. Det finnes mange hjelpetilbud, men det er få steder der det er lov å snakke om dette.

Det har vært mangel på kunnskap om overgrepsproblematikk innen sjelesorgsarbeidet i kristne organisasjoner. KRIS gir derfor et unikt tilbud om kurs, veiledning og undervisning til menigheter og til andre interesserte.

Min historie

Å fortelle ”den lille” hemmeligheten som har ligget langt inne i hjertet mitt i mange år, var først skummelt, så vondt, og til slutt utrolig befriende! Nå kjenner jeg at jeg er FRI! Jeg er løst fra hemmeligheten. Den holdt meg fanget, uten at jeg selv visste det. Det hadde jo alltid vært sånn. Jesus har vært med meg på mitt hemmelige område. Der har han vært med sin fred og sitt lys, som bare han kan gi! Den freden følger meg.

Les mer

Adresse:

Drønningengsgate 72, 2. etg over Shalam
4608 Kristiansand

 

Tlf:  90026383
Email: post@kris-samtale.no

Åpent hver  tirsdager fra kl. 10 til 16 og
hver tredje tirsdag fra kl. 10 til 19

Stikk innom for å ta en prat eller ring oss
i samme tidsrom for å avtale en samtaletime.