Min historie

Å fortelle ”den lille” hemmeligheten
som har ligget langt inne i hjertet mitt i mange år, var først skummelt, så vondt, og til slutt utrolig befriende! Nå kjenner jeg at jeg er FRI! Jeg er løst fra hemmeligheten. Den holdt meg fanget, uten at jeg selv visste det. Det hadde jo alltid vært sånn. Jesus har vært med meg på mitt hemmelige område. Der har han vært med sin fred og sitt lys, som bare han kan gi! Den freden følger meg.

Jeg oppdaget ikke før jeg var godt voksen, at det jeg bar på, av andre kunne omtales som krenkende opplevelser.

Mine krenkelser hører ikke til de store traumene, men til fordømmelser, begått i velmenende og gudfryktig sammenheng. Handlinger utført av mennesker som finner seg verdige til å bestemme gjennom utestenging og utfrysing, gjennom ord og blikk som sa at en ikke var akseptert.

Jeg tok valg i livet, nettopp ut fra den plasseringen krenkelsene gav meg.
Krenkelsene førte meg til en egenforståelse av at jeg var mindre verd enn andre. Det var ikke langt frem til å tenke at Gud ikke brydde seg om meg. Når jeg ikke var akseptert av kristne, kunne jeg heller ikke være aktiv i en menighet. Jeg meldte meg derfor ut av de kristne rekkene, og tenkte at det var ”bedre å være kald enn lunken”. 

I mange år hadde jeg det slik, - helt til det vokste frem en ny innsikt i forhold til de mange overgrep som gjøres mot barn og sårbare voksne. For å makte arbeidet mot ondskap og likegyldighet trengte jeg styrke utenfra, fra en Gud som kraftkilde og vern.

Ved en tilfeldighet kom jeg i kontakt med lederen i KRIS som da etablerte seg i Kristiansand. Jeg fikk delta på opplæring sammen med dem og kunnskap om hva krenkelser forårsaker i en persons liv. Gjennom dette oppdaget jeg meg selv, hvor like reaksjoner vi mennesker har på det som er vanskelig å forstå. Krenkelsene gir ikke bare sår og bitterhet, de tar også fra oss dype grunnverdier og opplevelsen av verdighet.

Jeg har i dag funnet frem til et mentalt hvilested hvor jeg kan få være den jeg er, få lov å være både sterkt og svak, og erfare at alt det livet har bydd meg kan benyttes til å forstå meg selv og andre på en ny måte.

Jeg skrev et dikt i perioden før jeg hadde fått et nytt perspektiv:

Den i stykkerslåtte krukke.
Jeg er knekt, men kast meg ikke
bygg meg opp med gyllent lim
fyll min lengsel
tørk min sorg
bruk meg i din vinterhage
dit du går i mørkets tid
når din tanke, skremt av dagen
leter etter trøstens ord
ser du meg og husker tiden
og den gjerning som ble gjort

 

Når jeg nå klarer å lese Bibelen, ser jeg at et menneskes liv også kan sees fra Guds synsvinkel, og da kan livets mislykkethet tre frem slik det står i Gamletestamentet i Jeremia Kapitel 18,vers 3 og 4:
Så gikk jeg ned til pottemakeren, som arbeidet ved dreieskiven. Når det karet han holdt på med ble mislykket – slikt hender med leiren i pottemakerens hånd, så gjorde han det om igjen og lagde et annet kar, slik som han ville ha det.

Min historie

Å fortelle ”den lille” hemmeligheten som har ligget langt inne i hjertet mitt i mange år, var først skummelt, så vondt, og til slutt utrolig befriende! Nå kjenner jeg at jeg er FRI! Jeg er løst fra hemmeligheten. Den holdt meg fanget, uten at jeg selv visste det. Det hadde jo alltid vært sånn. Jesus har vært med meg på mitt hemmelige område. Der har han vært med sin fred og sitt lys, som bare han kan gi! Den freden følger meg.

Les mer

Adresse:

Drønningengsgate 72, 2. etg over Shalam
4608 Kristiansand

 

Tlf:  90026383
Email: post@kris-samtale.no

Åpent hver  tirsdager fra kl. 10 til 16 og
hver tredje tirsdag fra kl. 10 til 19

Stikk innom for å ta en prat eller ring oss
i samme tidsrom for å avtale en samtaletime.