Andre websider  til  informasjon - og hjelpeinstanser


Andungen - samtalegrupper
tilbud til voksne barn av psykisk syke

DIXI - Voldtektsmottak,  hjelp og ressursside for voldtatte.

Døgntelefon for incest og seksuelle overgrep

- for hele Norge

Foreningen Blålys – for seksuelt misbrukte

Kirkens ressurssenter for seksuelt misbrukte

MORILD
hjemmeside for barn og ungdom som har psykisk syke
foreldre

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 (NKVTS)

Noabuse – webportal

Rådgivingskontoret for kriminalitetsofre

ROM - råd og muligheter 
brukerstyrt ressurssenter innen rus- og psykisk helse feltet

Rvts
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region Sør

Send tips til KRIPOS

Sjelesorg og veiledning

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

interessefelleskap for organisasjoner

Støttesenter mot seksuelle overgrep – Agder ( SMSO)


Hjelpetelefoner generelt

Kirkens SOS


Mental Helse Hjelpetelefon 

Artikler i aviser og tidsskrift:

Hva trenger barn etter overgrep?

Diverse artikler og informasjon fra familieterapeut og
teolog Reimunn Førsvoll om seksuelle overgrep

Min historie

Å fortelle ”den lille” hemmeligheten som har ligget langt inne i hjertet mitt i mange år, var først skummelt, så vondt, og til slutt utrolig befriende! Nå kjenner jeg at jeg er FRI! Jeg er løst fra hemmeligheten. Den holdt meg fanget, uten at jeg selv visste det. Det hadde jo alltid vært sånn. Jesus har vært med meg på mitt hemmelige område. Der har han vært med sin fred og sitt lys, som bare han kan gi! Den freden følger meg.

Les mer

Adresse:

Drønningengsgate 72, 2. etg over Shalam
4608 Kristiansand

 

Tlf:  90026383
Email: post@kris-samtale.no

Åpent hver  tirsdager fra kl. 10 til 16 og
hver tredje tirsdag fra kl. 10 til 19

Stikk innom for å ta en prat eller ring oss
i samme tidsrom for å avtale en samtaletime.