Hva er krenkelser?

KRIS definerer krenkelser som fysisk, psykisk, seksuelt eller åndelig overgrep.

 

Hva er seksuelt misbruk eller overgrep?

Seksuell krenkelse er dersom en som barn, ung eller voksen har opplevd å bli utnyttet av en person som har skaffet seg seksuell tilfredsstillelse ved for eksempel:

 

- Tvang til å delta i eller se på handlinger av seksuell karakter

 

- Tvang til berøring av kroppens intime områder, eller utilbørlig kommentar om samme områder

 

Hva er åndelig overgrep?

Når en opplever fordømmelse og utnyttelse av personer som sier de har kontakt med Gud, kan dette gi dype psykiske sår og også påvirke mennesket som helhet.

En person med åndelig autoritet har ikke rett til å ta styringen over et annet menneske.

 

Krenkelser setter spor.

KRIS ønsker å ta DIN opplevelse på alvor. Det DU har opplevd som overgrep og krenkelse, kan andre synes er bagateller. DU alene vet hvor mye dette betyr i livet ditt og hvilke plager det gir.

Ofte kan det være vanskelig å søke hjelp for krenkende opplevelser, fordi en kjenner den som har gjort dette, og en tenker at en ikke blir trodd.

 

Konsekvenser av ulike former for krenkelser?

Mennesker som har vært utsatt for krenkelser, vil i større eller mindre grad slite med:

 

- Mindreverd, skam, skyld, frykt

- Mistillit

- Undertrykt sinne, bitterhet, hat

- Maktesløshet

- Brutt vilje, og dermed manglende personlige grenser

- Dårlig kroppsbevissthet

- Problemer i parforhold

- Problemer med å fungere seksuelt

 

Krenkelser kan resultere i kroppslige, følelsesmessige, sosiale og åndelige problemer. Mange trenger hjelp til å mestre seinvirkninger av krenkelser.

Min historie

Å fortelle ”den lille” hemmeligheten som har ligget langt inne i hjertet mitt i mange år, var først skummelt, så vondt, og til slutt utrolig befriende! Nå kjenner jeg at jeg er FRI! Jeg er løst fra hemmeligheten. Den holdt meg fanget, uten at jeg selv visste det. Det hadde jo alltid vært sånn. Jesus har vært med meg på mitt hemmelige område. Der har han vært med sin fred og sitt lys, som bare han kan gi! Den freden følger meg.

Les mer

Adresse:

Drønningengsgate 72, 2. etg over Shalam
4608 Kristiansand

 

Tlf:  90026383
Email: post@kris-samtale.no

Åpent hver  tirsdager fra kl. 10 til 16 og
hver tredje tirsdag fra kl. 10 til 19

Stikk innom for å ta en prat eller ring oss
i samme tidsrom for å avtale en samtaletime.